CÁC ƯU ĐÃI TỪ ETOY

Danh sách các ưu đãi khuyến mãi giảm giá đặc biệt từ ETOY
đang thử nghiệm chỉ áp dụng cho đơn hàng trên website

Cơ hội nhận miễn phí nón OXVA

Ưu đãi khủng nhận ngay miễn phí một nón Oxva khi mua 1 thiết vị vape OXVA cùng một chai tinh dầu freebase hoặc saltnic theo list bên dưới

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

đ150.000 - đ0

+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ Jam Monster Salt Apricot 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Jam Monster Salt Apricot 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ550.000

 • Tổng cộng: đ700.000 đ550.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ550.000

Jam Monster Salt Peach 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Jam Monster Salt Peach 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

 • Tổng cộng: đ700.000 đ550.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ550.000

Wet Salt Iced Raspberry Orange 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Wet Salt Iced Raspberry Orange 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

 • Tổng cộng: đ700.000 đ550.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ Tobacco Monster Menthol 60ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Tobacco Monster Menthol 60ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

đ300.000

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ1.000.000

 • Tổng cộng: đ1.450.000 đ1.300.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ Tobacco Monster Rich 60ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Tobacco Monster Rich 60ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ1.000.000

 • Tổng cộng: đ1.150.000 đ1.000.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ Tobacco Monster Smooth 60ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Tobacco Monster Smooth 60ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

đ300.000

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ1.000.000

 • Tổng cộng: đ1.450.000 đ1.300.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ Tobacco Monster Bold 60ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Tobacco Monster Bold 60ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ1.000.000

 • Tổng cộng: đ1.150.000 đ1.000.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ1.000.000

Nero WB Watermelon Bubblegum 100ml - Tinh Dầu Vape Malaysia

Nero WB Watermelon Bubblegum 100ml - Tinh Dầu Vape Malaysi...

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

 • Tổng cộng: đ1.150.000 đ1.000.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ Nero PB Peach Bubblegum 100ml - Tinh Dầu Vape Malaysia

Nero PB Peach Bubblegum 100ml - Tinh Dầu Vape Malaysia

Chọn thuộc tính

đ250.000

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ1.000.000

 • Tổng cộng: đ1.400.000 đ1.250.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

OXVA Origin 2 Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ1.000.000

Nero SB Strawberry Bubblegum 100ml - Tinh Dầu Vape Malaysia

Nero SB Strawberry Bubblegum 100ml - Tinh Dầu Vape Malaysi...

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

 • Tổng cộng: đ1.150.000 đ1.000.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ550.000

Wet Salt Iced Tropics 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Wet Salt Iced Tropics 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

 • Tổng cộng: đ700.000 đ550.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ550.000

Wet Salt Iced Raspberry Orange 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Wet Salt Iced Raspberry Orange 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

 • Tổng cộng: đ700.000 đ550.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ550.000

Wet Salt Iced Cucumber Crush 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Wet Salt Iced Cucumber Crush 30ml - Tinh Dầu Vape Mỹ

Chọn thuộc tính

Ngừng kinh doanh

 • Tổng cộng: đ700.000 đ550.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ Wotofo Salt Series Heaven Staple 30ml - Tinh Dầu Vape Chính Hãng

Wotofo Salt Series Heaven Staple 30ml - Tinh Dầu Vape Chính...

Chọn thuộc tính

đ300.000

OXVA Xlim SE Bonus Pod Kit Chính Hãng

OXVA Xlim SE Bonus Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ680.000

 • Tổng cộng: đ1.130.000 đ980.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ Wotofo Salt Grape Ice 30ml - Tinh Dầu Vape Chính Hãng

Wotofo Salt Grape Ice 30ml - Tinh Dầu Vape Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ300.000

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ550.000

 • Tổng cộng: đ1.000.000 đ850.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
+ Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Nón Vape Lưỡi Trai OXVA Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ150.000 - đ0

+ Wotofo Salt Pina Colada 30ml - Tinh Dầu Vape Chính Hãng

Wotofo Salt Pina Colada 30ml - Tinh Dầu Vape Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ300.000

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

OXVA Xlim SE Pod Kit Chính Hãng

Chọn thuộc tính

đ550.000

 • Tổng cộng: đ1.000.000 đ850.000
 • Tiết kiệm: đ150.000
Bấm để mua combo
Youtube Chanel Twitter Page Instagram Facebook
Đăng nhập Đăng nhập để theo dõi đơn hàng, lưu danh sách sản phẩm yêu thích, nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Đăng nhập

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Tạo tài khoản Tạo tài khoản để theo dõi đơn hàng, lưu danh sách sản phẩm yêu thích, nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Năm
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nhận các thông tin và chương trình khuyến mãi của Etoy qua email.

Khi bạn nhấn Đăng ký, bạn đã đồng ý thực hiện mọi giao dịch mua bán theo điều kiện sử dụng và chính sách của Etoy.

Lấy lại mật khẩu Để lấy lại mật khẩu, bạn nhập Số điện thoại có Mã xác thực kèm mật khẩu mới để khôi phục mật khẩu
Gửi mã xác nhận
Gửi lại
Tiếp tục

Quay lại đăng nhập

Nếu bạn chưa có tài khoảnĐăng ký